Underskriftskampanje

Nissepartiet vil stille til Stortingsvalget i 2021 og vi må derfor samle inn underskrifter for at vi skal kunne stille valglister i de ulike distriktene/fylkene.

I år og neste år vil vi kunne samle underskriftene digitalt noe som vil gjøre det mye enklere for folk å gi Nissepartiet sin støtte til å kunne delta i den demokratiske prosessen her i landet, og vi vil derfor så snart myndighetenes løsning for innsamling av digitale underskrifter er på plass, påbegynne dette arbeidet.