Til alle norske kvinner med etnisk norske barn

Hater etnisk norske kvinner sine barn?

Det er veldig underlig hvordan så få etnisk norske kvinner og menn ser ut til å være så lite glade i sine barn, og at de uten noen som helst betenkeligheter er mer en villige til å ofre dems fremtidige lykke på det multikulturelle alteret bare for å fremstå som mest mulig politisk korrekte.

Hvordan kan en etnisk norsk mor med et eller flere etnisk norske barn stille seg bak en politikk som vil føre til at dems egne barn havner bakerst i køen når de skal søke skole og arbeidsplass i eget land?

Er virkelig det å signalisere ens egen godhet og politisk korrekthet mer viktig en ens eget barns mulighet til å lyktes i livet?

Etnisk norske kvinner er i dag de som overveldende stemmer mest på den anti norske politikken som venstresiden fører, og som vil skyve dems egne etnisk norske barn bakerst i alle samfunnets ulike køer, og som vil føre til at dems barn bokstavlig talt vil måtte «KNELE» for alle andre fremmede nasjonaliteter, kulturer og etnisiteter som måtte befinne seg her i landet.

Spørsmålet vi i Nissepartiet derfor mener etnisk norske barn nå må stille sine foreldre, og da særlig sine mødre er «hvor glad er du EGENTLIG i meg når du vil la alle andre gå foran meg i køen?».

De bør også stille sine fedre spørsmålet «hvor feig er du som mann når du ikke tør kjempe for dine barns frihet og fremtid i eget land?».

Nissepartiet er et parti som mener vi skal ha et lovverk i Norge som ikke diskriminerer NOEN på bakgrunn av dems hudfarge, etnisitet, religion osv, men at vi heller ikke skal glemme at dette landet er grunnlagt og skapt av etnisk norske menn og kvinner som har kjempet i generasjoner for å bygge et land og en fremtid for sitt folk, sine barn og barnebarns barn.

La oss ta landet vårt tilbake.