Nissepartiet vil gi borgere rett til å eie og bære våpen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Etter at de venstreekstreme demonstrantene nå demonstrerer for å avvikle politiet i vesten er det på tide vi tar opp spørsmålet om retten til å bære og eie våpen i Norge.

Retten til å eie og bære våpen for beskyttelsesformål er den eneste fornuftige veien å gå om vi skal følge venstresidens retorikk som peker på politiet som en trussel mot folks sikkerhet, og det faktum at politiet statistisk sett alltid kommer til åstedet ETTER at en kriminell handling har funnet sted, og dermed IKKE kan beskytte deg og din familie mot potensielle trusler.

Videre må man spørre seg om det finnes en annen måte å organisere et borgervern på der man ikke vil få ulike fraksjoner som både vil kunne være inndelt etter politisk og/eller etnisk tilhørighet om disse gruppene IKKE skal være organisert i en form for statlig drevet organisasjon slik politiet i dag er?

Spørsmål som «hvem skal VELGE hvem som får være med i borgervernet?» eller «skal hvite patruljere hvite områder, mens svarte skal patruljere svarte områder?» er spørsmål som venstresiden IKKE ønsker å si noe om, og dermed vil man måtte gå ut fra at alle skal ha ansvar for å beskytte seg selv og sine, og at folk så vil stå fritt til å danne egne grupperinger med egne lover og regler som de følger.

Så av disse grunner er det Nissepartiet mener vi må være tidlig ut slik at lovlydige borgere i Norge får muligheten til å bevæpne seg før Antifas og de venstreekstremes drømmesamfunn bestående av en blanding av anarki og kommunisme innføres som styresett i Norge. Nissepartiet mener derfor nå alle politiske partier på venstresiden om de virkelig MENER at det norske politiet er rasistisk og derfor må legges ned, nå må støtte Nissepartiets forslag om at befolkningen må kunne bevæpne seg.