Norge må ta en endelig avgjørelse om sitt forhold til EU

Nissepartiet mener det er på tide at Norge tar en endelig avgjørelse om hva slags forhold vi skal ha til EU, og at det må settes klare grenser for hvorvidt Norge skal være en selvstendig uavhengig nasjon eller om landet skal være en «satellittstat» til den Europeiske Unionen.

Forholdet Norge i dag har til EU mener Nissepartiet er for uklart, og vi mener det der feil at Norge som ikke er et medlemsland i unionen skal være det landet i Europa som er mest tilpasset EUs lovverk og som raskest vedtar EUs direktiver som del av sin egen lovgivning.

Vi mener dette er med på å utviske grensene for hvor Norges suverenitet begynner og hvor de stopper, og vi mener derfor at Norge en gang for alle må avgjøre om landet skal ta steget fullt ut og bli medlem av unionen eller om vi skal sette en klar strek for dette spørsmålet og ta tilbake FULL selvråderett over vårt eget lovverk og våre grenser.

Slik situasjonen i dag er hvor våre politikere til stadighet forsøker å «lure» Norge inn i unionen bakveien uten den norske befolkningens samtykke ved å vedta nye lover og regler som overfører stadig mer makt til Brüssel uten at det norske folk kan stemme på politikerne som vedtar EUs lover og regler må opphøre.

Nissepartiet mener derfor at man må rulle tilbake alle lover og regler som og overfører makt til Brüssel, og be det norske folk om atter engang å si sin mening om hva slags forhold folket mener Norge skal ha til den Europeiske Unionen, og vi mener det må etter en slik folkeavstemning innføres en lov som gjør det forbudt for politikere å gå imot folkets vilje.