Nissepartiets Miljøpolitikk

Vi må ta vare på naturen!

Nissepartiets miljøpolitikk er ment å være en politikk som kan realiseres og som er grunnet i virkelighetens verden der man ikke nødvendigvis benytter datamodeller som viser verdens undergang om få år om politikken ikke iverksettes eller tilsvarende propaganda.

Vår politikk skal være en politikk alle norske borgere kan stille seg bak, og skal være en politikk som det vil være enkelt å iverksette, og se nødvendigheten og fordelene med for alle.

Nissepartiets miljøpolitikk kan derfor oppsummeres på følgende måte.

  1. Nissepartiet ønsker å legge til rette for en modernisering av norsk jordbruk, og en forenkling og satsing på bruken av nyere teknologi som eksempelvis «vertikalt jordbruk» der man gror mat innendørs.
  2. Nissepartiet mener den viktigste miljøsaken er å rydde opp i verdenshavene, og vi mener dette er en sak Norge skal fronte internasjonalt. Nissepartiet mener vi må satse stort i tiden fremover på utvikling av teknologi som både kan bidra til å fjerne søppel og kjemikalier som i dag tømmes i havet, og at vi må utvikle teknologi som kan benyttes til å rense og skaffe ferskvann til verdens befolkning.
  3. Nissepartiet anser tilgangen på rent vann som en av hovedgrunnene til fremtidige befolkningsbevegelser, og vi mener derfor det er i Norges interesse å bidra til rent vann også i fremmede land.
  4. FNs klimapanel skal ikke lengre ha noen innflytelse over Norsk miljøpolitikk da FNs klimapanel flere ganger nå har vist seg å være inkompetent, og har bidratt til massehysteri og spredning av klimafascisme.

Det er viktig å påpeke at Nissepartiets klimapolitikk vil bli endret i takt med at partiet vokser, og i takt med utviklingen av samfunnet, tilgangen på nyere forskning osv.

Bli med oss i vår kamp for en bedre verden og et godt miljø.