Statsministeren er en landsforræder som fremmer fremmede nasjoners interesser fremfor Norges

At statsministeren i Norge fremmer politikken til FN som er en internasjonal interesseorganisasjon ledet av frem av verdens mektigste nasjoner viser at statsminister Erna Solberg ikke har den Norske folkets interesser som sitt fremste fokus.

Statsministeren i Norge og den Norske regjeringens hovedfokus bør og skal være å fremme en politikk som ivaretar norske borgere og bedrifters interesser uavhengig av om forumet er i regi av en internasjonal eller nasjonal setting.

Det at hele den norske regjeringen bærer symboler og fremmer en ikke nasjonal organisasjons politiske interesser fremfor interessene til det Norske folk burde være nok til at statsministeren kunne fremstilles for en riksrett, og kastes ut av regjeringskontorene.

Nissepartiet mener at det norske folk skal kunne være 100% trygge på at de politikerne som styrer landet har det norske folks interesser fremst i tankene når de tar sine avgjørelser, og det skal ikke finnes tvil om at politikken som føres er til det beste for det Norske folk og norske organisasjoner og bedrifter.

Slik situasjonen er i dag så virker det som om både statsministeren og hennes regjeringsmedlemmer først og fremst jobber for å fremme FNs interesser, og land som Kina, EU og andre land som tjener på FNs Agenda 2030 politikk som statsministeren så sterkt markerer sin støtte til gjennom bruken av FN pinen som også nå flere medlemmer av hennes regjering nå bærer.

Nissepartiet vil forby medlemskap i utenlandske organisasjoner enten de er politiske eller ikke for Norske regjeringsmedlemmer og andre medlemmer av det Norske Stortinget.

Bli med Nissepartiet i kampen mot landsforræderne som nå sitter på Stortinget.